ویس و خلاصه و فیلم کارگاه جراحی ۵ ( لارنس ۲۰۱۳)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مباحث:

پانکراس

اندوکرینولوژی

ارزیابی پیش از جراحی

انکولوژی

پیوند

اختلالات لنف نود

جراحی های چاقی

تکنیک های جراحی

اخلاق پزشکی