ویس و خلاصه دستور العمل های کشوری اطفال ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ تومان

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

توضیحات

دستور العمل های کشوری اطفال شامل:

واکسیناسیون

مانا زیر ۲ ماه

مانا ۲ ماه تا ۵ سال

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین اطفال و پزشکان

راهنمای مشاوره با مادر در مورد سلامت و تغذیه کودک

خلاصه بعضی از فصول کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر