ویس و تصویری مرور سریع ۱۳۹۶ ( دروس ماژور و ۴ درس مینور)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

ویس و تصویری مرور سریع برای دروس ماژور و ۴ درس مینور ( نورولوژی – پاتولوژی – چشم – عفونی )

توجه : درس اطفال و زنان بر اساس رفرنس آزمون ۱۳۹۶ است

توجه : این بسته فاقد خلاصه بوده و بر اساس خلاصه پکیج است