ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سریع خون ( هاریسون ۲۰۱۸ سیسیل ۲۰۱۶)

۵۰,۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : یکشنبه 8 فروردین 1400 ساعت 18
توجه : اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت پیش از برگزاری کارگاه برای دوستان پیامک می شود

149 در انبار