ویس و خلاصه غدد ۱۳۹۹ (هاریسون ۲۰۱۸ و سیسیل ۲۰۱۶)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

توجه : پیش از ارسال این محصول ، کد اعتباری 18 هزار تومانی جهت استفاده در سامانه هوشمند اسمارت و مدامید ارسال می شود
توجه : کارگاه این درس به صورت آنلاین و در قالب وبینار برگزار شده است