پکیج ۳۰۰ عفونی همراه با ویس تست + ویس و خلاصه دستورالعمل کشوری اطفال ۱۳۹۶

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی