پکیج ۳۰۰ اورولوژی – ۳۰۰ ژنیکولوژی – ویس و خلاصه ژنیکولوژی ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری