مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ ارتوپدی همراه با ویس تست ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی