پکیج نوروزی ۱۳۹۶

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان

( 300 پاتولوژی همراه با ویس تست – 75 تست مانا با پاسخ تشریحی – سوالات قطب تهران اسفند 96 با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات مینور 1 با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات 7 درس داخلی هشت قطب کشوری اسفند 96 با پاسخ تشریحی و ویس تست )

توضیحات

پکیج نوروزی ۱۳۹۶