پکیج نفرولوژی و چشم ۱۳۹۸( ویس و خلاصه و فیلم کارگاه)

۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

توجه : این محصول شامل ویس و خلاصه و فیلم آموزشی کارگاه نفرولوژی و چشم 1398 ( بر اساس رفرنس جدید) است