ویس مرور سریع ۱۳۹۶( دروس ماژور و ۴ درس مینور)

۳۶۰,۰۰۰ تومان

این پکیج شامل ویس مرور سریع دروس داخلی – جراحی – اطفال و ۴ درس مینور ( پاتولوژی – چشم – عفونی – نورولوژی) بر اساس رفرنس ازمون دستیاری اسفند ۹۷ است.

توضیحات

ویس مرور سریع داخلی – اطفال و جراحی و ۴ درس مینور ( نورولوژی – پاتولوژی- چشم – عفونی )

 

توجه : این بسته فاقد خلاصه طلایی بوده و بر اساس خلاصه طلایی پکیج است