پکیج ویس و فیلم و خلاصه رادیولوژی + مجموعه سوالات ارتقا و بورد غدد – نفرولوژی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان