آزمون پیشرفت تحصیلی مینور 2 ( دور اول پیشرفت تحصیلی)

۵۰,۰۰۰ تومان

شامل مباحث فارماکولوژی – پاتولوژی – ارتوپدی – اپی دمی و آمار – نورولوژی – چشم – اخلاق پزشکی

محصولات بیشتر