پکیج ویس و خلاصه دروس مینور ۱۳۹۹

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

توجه:
این مجموعه شامل دروس مینور ویژه دوستانی است که برای آزمون های پیشکارورزی و دستیاری 1399 آماده می شوند
دروس شامل ویس و خلاصه : عفونی ، اورولوژی ، چشم ، نورولوژی ، روان پزشکی ، پوست ، اپی دمی آمار ، پاتولوژی ، رادیولوژی ، ENT و فارماکولوژی است

با توجه به عدم اعلام رفرنس های دروس پاتولوژی ، رادیولوژی ، ENT و فارماکولوژی ، کتاب های 1398 بر اساس رفرنس های آزمون 1398 در پکیج خواهد بود

درس ارتوپدی از این پکیج حذف شده و ان شا الله پس از برگزاری کارگاه اطلاع رسانی خواهد شد

درس چشم علاوه بر ویس و خلاصه واجد فیلم آموزشی کارگاه نیز می باشد