آزمون مینور ۲ – ۲۶ مهر ۱۳۹۷

۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

شامل دروس:

اخلاق پزشکی

آمار و اپی دمیولوژی

پوست

ENT

فارماکولوژی

پاتولوژی

عفونی