ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین جراحی ۱ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مباحث شامل ترمیم زخم – سوختگی – تروما – بیماری مجاری صفراوی