ثبت نام کارگاه آنلاین پاتولوژی ۲ ( رفرنس جدید)

۷۰,۰۰۰ تومان

زمان : چهارشنبه 20 بهمن 1400 ساعت 17 تا 21

توجه : اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت پیش از برگزاری برای دوستان پیامک می شود

کد اعتباری هدیه جهت استفاده در کتابخانه دیجیتال برای دوستان شرکت کننده پیامک خواهد شد

کارگاه در دو پارت برگزار می شود که تاریخ پارت دوم به زودی اعلام می شود

112 در انبار