کارگاه آنلاین گوارش ۱ – دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹

۳۰,۰۰۰ تومان

شامل مباحث :
Diarrhea & Constipation
Gastrointestinal Bleeding
Jaundice
Peptic ulcer disease and related disorders
Irritable Bowel Syndrome
Acute Viral Hepatitis

زمان : دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 20 ( زمان تقربی کارگاه بین 3 تا 4 ساعت)
پیش از برگزاری کارگاه اطلاعات ورود پیامک خواهد شد ( یک یا دو روز پیش از برگزاری کارگاه)
توجه : جهت ورود به لینک کارگاه از اپدیت بودن مرورگر گوشی یا کامپویتر یا تبلت مطمئن باشید
استفاده از فرمت دیجیتال یا چاپی درس گوارش برای شرکت کنندگان در کارگاه رایگان نخواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد