پکیج مجموعه سوالات قطبی اسفند ۱۳۹۶ همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست ۸ ساعته

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

توجه : این مجموعه در یک جلد کتاب ۶۰۰ صفحه ای همراه با یک dvd صوتی ۸ ساعتی ارائه می شود