سوالات قطبی و دستیاری اسفند 1397 ( هفت درس داخلی) همراه با ویس تست مرور سریع

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

شامل سوالات منتخب تمامی قطب های آزمون اسفند 1397 و سوالات دستیاری اسفند 1397 ( هفت درس داخلی) همراه با ویس تست مرور سریع

محصولات بیشتر