پکیج آزمون های جامع ۲ و ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ( دروس ماژور و مینور)

۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه: لینک ورود به آزمون ها تا تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ فعال است