آزمون میاندوره پیش کارورزی دی ۱۳۹۷ – همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست

۱۰۰,۰۰۰ تومان

همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست ( جهت مرور سریع)

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پیش کارورزی و دستیاری پزشکی