سوالات دستیاری ۱۳۹۷ همراه با پاسخ تشریحی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه» این محصول فاقد ویس است