پکیج ویس و خلاصه و فیلم مامایی و ژنیکولوژی (بکمن ۲۰۱۹)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

این پکیج شامل دو جلد کتاب مامایی و ژنیکولوژی بکمن 2019 و یک عد فلش حاوی ویس و فیلم کارگاه های برگزار شده است.