کوییز ۱ – خون ۱۳۹۶

۲,۵۰۰ تومان

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

توضیحات

۶ سوال منتخب درس خون همراه با پاسخ تشریحی