آزمون آنلاین دوره ای – زنان و اطفال – دور اول

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه : زمان فعال شدن آزمون راس ساعت ۹ صبح در تاریخ ۱ شهریور است . آزمون غیر فعال نخواهد شد و دوستان می توانند پس از این تاریخ نیز در آزمون شرکت نمایند