سوالات آزمون میاندوره قطبی آذر ۱۳۹۷ همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات میاندوره قطبی آذر 1397 همراه با ویس تست و پاسخ تشریحی (جهت آمادگی آزمون پیش کارورزی و دستیاری پزشکی)