ویس و خلاصه و فیلم اطفال ۲ ( اسنشیال ۲۰۱۹)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مباحث شامل : رشد و نمو ، بیماری های ژنتیکی ، بیماری های متابولیک ، اسید و باز ، آب و الکترولیت

 

این محصول شامل ویس و خلاصه چاپی و فیلم کارگاه آنلاین اطفال می باشد