کوییز آنلاین ۲۰ سوال طلایی اخلاق پزشکی ( منتخب سوالات بورد و ارتقا۱۳۹۶)

۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه : کوییز صرفا دارای کلید است