مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ اورلوژی همراه با ویس تست ۱۳۹۶

۷۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی