مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ روان پزشکی ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیش رو کتاب تست و تمرین 300 است. در این مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و قطبی ( تمام قطب ها ) و پره انترنی 12 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در بسیاری از کتاب های تست قطبی تمام سوالات به صورت سری آورده شده و موجب شده کتاب ها بسیار حجیم شده و در عمل امکان مطالعه همه ی تست هایی که طراحان به آن ها توجه داشته اند،  برای دوستان نباشد. در این مجموعه سوالات تکراری آزمون های مختلف حذف شده و این سوالات از بین هزاران سوال آزمون های مختلف انتخاب شده تا دوستان خوبم بتوانند در زمانی بین 2 تا 5 ساعت تمام سوالات را با پاسخ تشریحی مرور کنند. در این مجموعه همچنین نکاتی که تا کنون سوال طرح نشده است در قالب سوالات کوتاه جواب یک کلمه ای مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. سوالات منتخب ارتقا 1396 با توجه به اهمیت زیاد این سوالات در بخش انتهایی کتاب گرد آوری شده است. همچنین برای افزایش سرعت و بازدهی دوستان ویس بررسی سوالات نیز وجود دارد تا این کتاب را بی نظیرترین مجموعه تست و تمرین موجود کند. ان شا الله بهانه ای باشد برای پیشرفت دوستان خوبم

توضیحات