مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ گوش و حلق و بینی همراه با ویس تست – ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ تومان

همراه با ویس تست مرور سریع 84 دقیقه ای…

 

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی