آزمون جامع دروس ماژور 15 شهریور

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه : زمان فعال شدن آزمون راس ساعت 9 صبح در تاریخ 14 شهریور است . آزمون غیر فعال نخواهد شد و دوستان می توانند پس از این تاریخ نیز در آزمون شرکت نمایند

محصولات بیشتر