پکیچ خلاصه طلایی دروس ماژور و مینور (۱۴۰۰)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پیش کارورزی و دستیاری

این پکیج شامل خلاصه طلایی درس های ماژور و مینور همراه با ویس و فیلم کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

خلاصه دروس داخلی
نفرولوژی-ریه-غدد-گوارش-خون-روماتولوژی

خلاصه دروس زنان(بکمن ۲۰۱۹)
مامایی ۱و۲
ژنیکولوژی ۱و۲و۳
مباحث پایه زنان

خلاصه دروس جراحی (لارنس۲۰۱۹)
جراحی ۱و۲و۳و۴و۵

خلاصه دروس مینور آپدیت
اورولوژی- روان پزشکی- نورولوژی ۱و۲- عفونی-چشم