#9842
omid1
مشارکت کننده

در AF مکرر اگر ضخامت بطن چپ بیش از ۱۴ میلی متر بود تجویز آمیودارون اندیکاسیون دارد