#10440
پیش‌فرض سایت
مشارکت کننده

تشخیص افتراقی های نبض دو قلو:

  • نارسایی دریچه آئورت ( نبض دو قلو قرینه)
  • HOCM ( نبض دو قلو غیر قرینه)

 

Attachments:
You must be logged in to view attached files.